Довідники бухгалтера

Методологія бухгалтерського обліку
Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (зі змінами та доповненнями, внесеними Законом України від 03.11.2016 р. № 1724-VIII)

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджені наказом МФУ від 30.11.1999 р. № 291 (зі змінами, внесеними наказом МФУ від 18.06.2015 р. № 573)

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом МФУ від 30.11.1999 р. № 291 (зі змінами та доповненнями, внесеними наказом МФУ від 18.06.2015 р. № 573)

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій суб'єктів малого підприємництва, затверджений наказом МФУ від 19.04.2001 р. № 186 (зі змінами та доповненнями, внесеними наказом МФУ від 08.02.2014 р. № 48)

Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Мінфіну України від 24.05.1995 р. № 88 (зі змінами і доповненнями, внесеними наказом Мінфіну України від 30 вересня 2014 року № 987)

Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419 (зі змінами та доповненнями, внесеними постановою КМУ від 17.06.2015 р. № 419)

Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджені наказом Мінфіну України від 28.03.2013 р. № 433 (зі змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінфіну України від 30.12.2013 р. № 1192)

Примітки до річної фінансової звітності, затверджені наказом Мінфіну України від 29.11.2000 р. № 302 (зі змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінфіну України від 08.02.2014 р. № 48)

Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, затверджені наказом Мінфіну України від 11.04.2013 р. № 476 (зі змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінфіну України від 15.04.2014 р. № 401)

Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства, затверджені наказом Мінфіну України від 27.06.2013 р. № 635

Інструкція з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, затверджена наказом Мінфіну України від 01.07.1997 р. № 141 (зі змінами і доповненнями, внесеними наказом Мінфіну України від 16.11.2015 р. № 1025)

Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затверджене наказом Мінфіну України від 02.09.2014 р. № 879 (зі змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінфіну України від 17.09.2015 р. № 784)

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені наказом Мінфіну України від 30.09.2003 р. № 561 (зі змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінфіну України від 30.12.2013 р. № 1192)

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів, затверджені наказом Мінфіну України від 16.11.2009 р. № 1327 (зі змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінфіну України від 30.12.2013 р. № 1192)

Бухгалтерські стандарти
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджене наказом МФУ від 07.02.2013 р. № 73
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Консолідована фінансова звітність», затверджене наказом Мінфіну від 27.06.2013 р. № 628
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затверджене наказом Мінфіну від 28.05.99 р. № 137
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну від 27.04.2000 р. № 92
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затверджене наказом Мінфіну від 18.10.99 р. № 242
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом Мінфіну від 20.10.99 р. № 246
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затверджене наказом Мінфіну від 08.10.99 р. № 237
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання», затверджене наказом Мінфіну від 31.01.2000 р. № 20
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», затверджене наказом Мінфіну від 26.04.2000 р. № 91
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти», затверджене наказом Мінфіну від 30.11.2001 р. № 559
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 «Оренда», затверджене наказом Мінфіну від 28.07.2000 р. № 181
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджене наказом Мінфіну від 29.11.1999 р. № 290
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Мінфіну від 21.12.1999 р. № 318
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток», затверджене наказом Мінфіну від 28.12.2000 р. № 353
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти», затверджене наказом Мінфіну від 28.04.2001 р. № 205
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 19 «Об'єднання підприємств», затверджене наказом Мінфіну від 07.07.1999 р. № 163
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затверджене наказом Мінфіну від 10.08.2000 р. № 193
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 22 «Вплив інфляції», затверджене наказом Мінфіну від 28.02.2000 р. № 147
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 23 «Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін», затверджене наказом Мінфіну від 18.06.2001 р. № 303
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 24 «Прибуток на акцію», затверджене наказом Мінфіну від 16.07.2001 р. № 344
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва», затверджене наказом Мінфіну від 25.02.2000 р. № 39
Реестры
Справочники льгот
Довідник № 85/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету станом на 31.12.2017
Довідник № 85/2 інших податкових пільг станом на 31.12.2017

Довідник № 84/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету станом на 01.10.2017
Довідник № 84/2 інших податкових пільг станом на 01.10.2017

Довідник № 83/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету станом на 01.07.2017
Довідник № 83/2 інших податкових пільг станом на 01.07.2017

Довідник № 82/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету станом на 01.04.2017
Довідник № 82/2 інших податкових пільг станом на 01.04.2017

Довідник № 81/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджетустаном на 31.12.2016
Довідник № 81/2 інших податкових пільг станом на 31.12.2016

Довідник № 80/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету станом на 01.10.2016
Довідник № 80/2 інших податкових пільг станом на 01.10.2016

Уточнюючий довідник № 79/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету, станом на 01.07.2016
Уточнюючий довідник № 79/2 інших податкових пільг станом на 01.07.2016

Довідник № 78/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету станом на 01.04.2016 р.
Довідник № 78/2 інших податкових пільг станом на 01.04.2016 р.