ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІПК ДФС від 28.08.2017 р. № 1737/6/99-99-13-02-03-15/ІПК

ЄСВ: дохід у вигляді подарунка

<…>

ТОЧКА ЗОРУ

Головне фіскальне відомство доходить висновку, що на вартість персоніфікованого подарунка нараховується ЄСВ на підставі того, що подарунок не визначено Переліком видів виплат, на які не нараховується єдиний внесок. Однак у цьому питанні насамперед слід виходити з того, чи є подарунок зарплатою. Подарунок працівнику фактично є одноразовим заохоченням, не пов’язаним з конкретним результатом праці, яке належить до винагород і заохочень, що здійснюються раз на рік або мають одноразовий характер (абзац шостий пп.2.3.2 Інструкції № 5(3)). А останні входять до складу інших заохочувальних і компенсаційних виплат, які, своєю чергою, належать до фонду оплати праці. Отже, з метою нарахування ЄСВ подарунок є зарплатою.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.4 Закону України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі — Закон № 2464)(1) платниками єдиного внеску є роботодавці, зокрема підприємства, установи, організації, інші юридичні особи, які використовують найману працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами.

Пунктом 1 ч.1 ст.7 Закону № 2464 визначено, що базою нарахування єдиного внеску для роботодавців є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України від 24.03.95 р. № 108/95-ВР «Про оплату праці», та сума винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Обчислення єдиного внеску здійснюється на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які відповідно до Закону № 2464 нараховується єдиний внесок (ч.2 ст.9 Закону № 2464).

Єдиний внесок для платників, зазначених у ст.4 Закону № 2464, встановлюється у розмірі 22% виз наченої ст.7 Закону № 2464 бази нарахування єдиного внеску (ч.5 ст.8 Закону № 2464).

Перелік видів виплат, на які не нараховується єдиний внесок, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 р. № 1170 (далі — Перелік)(2) (ч.7 ст.7 Закону № 2464).

Отже, оскільки дохід у вигляді подарунка не визначено Переліком як виплата, що звільняється від нарахування єдиного внеску, то відповідно до Закону № 2464 сума такого подарунка є базою нарахування єдиного внеску.


(1)Опубліковано: Єдиний соціальний внесок: нарахування, сплата, звітність, відповідальність: Збірник систематизованого законодавства. — 2017. — Вип.9. — С.19—43 (прим. ред.).

(2)Опубліковано: Там само. — С.43—44 (прим. ред.).

(3)Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5. Опубліковано: Там само. — С.67—72 (прим. ред.).