Головне управління ДФС у м.Києві

ІПК ДФС від 17.07.2017 р. № 1204/ІПК/26-15-12-03-11

Доходи нерезидентів: членські внески

<…>

Відповідно до пп.14.1.54 п.14.1 ст.14 Кодексу дохід з джерелом його походження з України — це будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні. <…>

Згідно з пп.141.4.1 п.141.4 ст.141 Кодексу доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку за ставками, визначеними ст.141 Кодексу.

Перелік таких доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України, визначено у пп.141.4.1 п.141.4 ст.141 Кодексу.

ТОЧКА ЗОРУ

Так, ГУ ДФС у м.Києві вважає, що членські внески, які виплачують резиденти (у тому числі неприбуткові організації) на користь нерезидентів, є об’єктом оподаткування податком(1) відповідно до пп.141.4.2 ст.141 ПКУ. Однак право на застосування в цьому випадку положень міжнародного договору дає можливість не утримувати податок з доходу нерезидента у вигляді членських внесків. Приміром, зі ст.21 згаданої в листі Конвенції випливає, що доходи резидентів Бельгії, про які окремо не зазначено в цій Конвенції (а це стосується, зокрема, й членських внесків), підлягають оподаткуванню лише в Бельгії, якщо це передбачено законодавством цієї країни.

Враховуючи те, що членські внески не виокремлені як окремий вид доходу, що отримується нерезидентом з джерелом походження з України, то такі виплати розглядаються у складі інших доходів від провадження нерезидентом (постійним представництвом цього або іншого нерезидента) господарської діяльності на тери-торії України (пп.«й» пп.141.4.1 п.141.4 ст.141 Кодексу).

Якщо резидент здійснює будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), утримується податок з таких доходів, зазначених у пп.141.4.1 п.141.4 ст.141 Кодексу, за ставкою в розмірі 15 відсотків (крім доходів, зазначених у підпунктах 141.4.3—141.4.6 п.141.4 ст.141 Кодексу) їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності (пп.141.4.2 п.141.4 ст.141 Кодексу).

Отже, у разі виплати членських внесків на користь нерезидента підлягає утриманню податок в розмірі 15 відсотків їх суми та за рахунок такого нерезидента під час виплати таких внесків.

<…>

Як зазначено у листі, підприємство здійснює виплату членських внесків нерезиденту, який знаходиться на території Королівства Бельгії.

Між Урядом України і Урядом Королівства Бельгії 29.10.96 р. (дата набрання чинності для України — 25.02.99 р.) ратифіковано Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно (далі — Конвенція).

Статтею 21 Конвенції визначено порядок оподаткування інших доходів.

<…>

Отже, резидент при виплаті доходів нерезиденту може застосовувати правила міжнародного договору у разі наявності довідки, яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України, відповідно до вимог ст.103 Кодексу.

<…>

Отже, неприбуткові підприємства, установи та організації у порядку та на умовах, встановлених п.133.4 ст.134 Кодексу, не є платниками податку на прибуток, але водночас не звільняються від обов’язку утримувати податок з доходів нерезидентів у разі здійснення на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-якої виплати з доходу з джерелом його походження з України, отриманого нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті).

Враховуючи вищевикладене, неприбуткова організація, зокрема громадське об’єднання, не звільняється від обов’язку утримувати податок з доходів нерезидентів у разі виплати членських внесків в розмірі 15 відсотків їх суми та за рахунок такого нерезидента під час виплати таких внесків, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати.


(1)Докладніше див.: Журавська І. Вахтовий метод роботи: особливості та наслідки // Бухгалтерія. — 2017. — № 12. — С.19—21 (прим. ред.).

(1)Такий самий висновок було зроблено й у листі ДФС від 27.10.2015 р. № 22539/6/99-99-19-02-02-15 (прим. ред.).