ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІПК ДФС від 04.08.2017 р. № 1498/З/99-99-13-02-03-14/ІПК

ПДФО: заробіток за час вимушеного прогулу

<…>

Об’єктом оподаткування платника податку є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого згідно із пп.164.2.1 ст.164 Кодексу включаються доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту) (пп.163.1.1 ст.163 Кодексу).

ТОЧКА ЗОРУ

Додамо також, що недостатньо лише включити суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу до об’єкта оподаткування ПДФО та військовим збором. Слід також виконати вимоги абзацу третього пп.169.4.1 ст.169 ПКУ, тобто віднести такий заробіток до відповідних податкових періодів (місяців), за які його нараховано. У податковому розрахунку за формою № 1ДФ цей вид доходу вказується з ознакою «101»(1).


(1)Докладніше див.: Циганова О. Поновлення на роботі: алгоритм дій роботодавця // Бухгалтерія. — 2016. — № 38. — С.22—25 (прим. ред.).

 

Так, згідно з пп.168.1.1 ст.168 Кодексу податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок і військовий збір із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену ст.167 Кодексу, і ставку військового збору, встановлену пп.1.3 п.161 підрозд.10 розд.XX Кодексу.

Разом з тим при вирішенні питання про оподаткування роботодавцем виплачуваних за рішенням суду працівникові за вимушений прогул сум потрібно врахува-ти постанову Пленуму Верховного Суду України від 24 грудня 1999 року № 13 «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці», в абзаці п’ятому п.6 якої зазначено, що задовольняючи вимоги про оплату праці, суд має навести в рішенні розрахунки, з яких він виходив під час визначення сум, що підлягають стягненню. Оскільки справляння і сплата податку із заробітної плати є відповідно обов’язком роботодавця та працівника, суд визначає таку суму без утримання цього податку та інших обов’язкових платежів, про що зазначає в резолютивній частині рішення.

Враховуючи викладене, юридична особа (роботодавець) при нарахуванні (виплаті) платнику податку — фізичній особі (працівнику) на підставі рішення суду сум середнього заробітку за час вимушеного прогулу має виконати усі встановлені Кодексом функції податкового агента (в тому числі щодо утримання податку на доходи фізичних осіб та військового збору).

<…>