Державна фіскальна служба України

Лист від 10.05.2017 р. № 7955/5/99-99-13-01-01-16

ПДФО та ЄСВ: індексація зарплати

Коментар редактора до листа читайте в № 37 газети БУХГАЛТЕРІЯ на с. 57–58

<…>

Підпунктом 164.2.1 ст.164 ПКУ встановлено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (конт-ракту).

Якщо платник податку отримує доходи у вигляді заробітної плати за період її збереження згідно із законодавством, у тому числі за час відпустки або перебування платника податку на лікарняному, то з метою визначення граничної суми доходу, що дає право на отримання податкової соціальної пільги, та в інших випадках їх оподаткування, такі доходи (їх частина) відносяться до відповідних податкових періодів їх нарахування (абзац третій пп.169.4.1 ст.169 ПКУ).

Дохід, отриманий платником податку у вигляді індексації заробітної плати, не підпадає під дію пп.169.4.2 ст.169 ПКУ.

<…>

Таким чином, податковий агент зобов’язаний утримати податок на доходи фізичних осіб та військовий збір із сум доходів у вигляді індексації заробітної плати в тому податковому періоді, в якому відбувається таке нарахування (виплата).

<…>

Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 р. № 4, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.01.2015 р. за № 111/26556.

Довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку, встановлено, що доходи у вигляді заробітної плати, включаючи індексацію, відображаються в податковому розрахунку під «101» ознакою доходу.

Отже, суми індексації заробітної плати, зокрема за попередні періоди, відображаються в податковому розрахунку за формою № 1ДФ у тому кварталі, в якому проводиться таке нарахування (виплата).

<…>

Відповідно до п.1 частини першої ст.4 Закону України від 8 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», із змінами та доповненнями (далі — Закон № 2464), платниками єдиного внеску є, зокрема роботодавці.

Згідно з п.1 частини першої ст.7 Закону № 2464, роботодавці нараховують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — єдиний внесок), зокрема на суму нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну й додаткову заробітну плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці».

Індексація заробітної плати здійснюється на підставі Закону України від 3 липня 1991 року № 1282-XII «Про індексацію грошових доходів населення» (далі — Закон № 1282).

Об’єктом індексації грошових доходів населення є оплата праці (грошове забезпечення) як грошовий дохід громадян, одержаний ними в гривнях на території України і який не має разового характеру (частина перша ст.2 Закону № 1282).

Обчислення єдиного внеску здійснюється на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які відповідно до цього Закону нараховується єдиний внесок (частина друга ст.9 Закону № 2464).

У разі якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки єдиного внеску (частина п’ята ст.8 Закону № 2464).

Згідно з пп.3 п.3 розділу IV Інструкції про порядок нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 р. № 449, якщо нарахування заробітної плати здійснюється за попередній період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, суми донарахованої заробітної плати включаються до заробітної плати місяця, у якому були здійснені такі донарахування.

В.о. Голови М.ПРОДАН