ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М. КИЄВІ

ІПК ГУ ДФС у м. Києві від 13.06.2017 р. № 606/ІПК/10/26-15-12-01-18

Коригування ПДВ після сплину 1095 днів

<…> Складені платником податку розрахунки коригування до податкових накладних, складених до 1 лютого 2015 року, розрахунки коригування до податкових накладних, які не підлягали наданню отримувачу (покупцю) — платнику податку, підлягають реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем). Зазначене не поширюється на розрахунки коригування, що передбачають зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику (зменшення податкового зобов’язання постачальника та податкового кредиту отримувача), складені після 1 липня 2015 року до податкових накладних, складених до 1 липня 2015 року на отримувача (покупця) — платника податку, які підлягають реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем) товарів/послуг.

При цьому згідно з підпунктом 192.1.1 пункту 192.1 статті 192 Кодексу якщо внаслідок такого перерахунку відбувається зменшення суми компенсації на користь платника податку — постачальника, то:

  • а) постачальник відповідно зменшує суму податкових зобов’язань за результатами податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок;
  • б) отримувач відповідно зменшує суму податкового кредиту за результатами такого податкового періоду в разі, якщо він зареєстрований як платник податку на дату проведення коригування, а також збільшив податковий кредит у зв’язку з отриманням таких товарів/послуг.

Постачальник має право зменшити суму податкових зобов’язань лише після реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування до податкової накладної.

Якщо внаслідок такого перерахунку відбувається збільшення суми компенсації на користь платника податку — постачальника, то:

  • а) постачальник відповідно збільшує суму податкових зобов’язань за результатами податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок;
  • б) отримувач відповідно збільшує суму податкового кредиту за результатами такого податкового періоду в разі, якщо він зареєстрований як платник податку на дату проведення перерахунку.

Отримувач має право збільшити суму податкового кредиту лише після реєстрації постачальником в ЄРПН розрахунку коригування до податкової накладної (підпункт 192.1.2 пункту 192.1 статті 192 Кодексу).

Правила складання податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних та їх реєстрація в ЄРПН регулюються статтею 201 Кодексу, Порядком заповнення податкової накладної, затвердженим наказом МФУ від 31.12.2015 р. № 1307 (зі змінами та доповненнями), та Порядком ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженим постановою КМУ від 29.12.2010 р. № 1246 (зі змінами та доповненнями).

З метою визначення правомірності реєстрації в ЄРПН розрахунків коригування до податкових накладних, у разі якщо з дати складання таких податкових накладних минуло понад 1095 днів, ДФС України було направлено відповідне звернення до Міністерства фінансів України(1) як до головного органу в системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної податкової та митної політики.

У зв’язку з цим з порушеного вище питання пропонуємо звернутися безпосередньо до Міністерства фінансів України.


(1)Див. також: Папиріна О. [Коментар до ІПК ДФС від 07.06.2017 р. № 504/6/99-99-15-03-02-15/ІПК]. Опубліковано на с.61 цього номера (прим. ред.).