Всеукраїнська аграрна рада

Лист від 09.03.2017 р. № 78

Реєстр отримувачів бюджетної дотації: зауваження до проекту

Від імені організацій членів і партнерів провідних аграрних громадських об’єднань[1] вимушені звернутися з проханням якнайскорішого прийняття усіх необхідних документів для отримання бюджетної дотації для розвитку сільгосптоваровиробників[3].

Водночас, в експертному середовищі велике занепокоєння викликав проект постанови КМУ «Про затвердження Порядку ведення та форми Реєстру отримувачів бюджетної дотації, а також порядку надання відповідної інформації ДФС та Державною казначейською службою». Зазначений документ оприлюднено на сайті Мінфіну для громадського обговорення.

За результатами детального вивчення та аналізу положень згаданого документу групою експертів від провідних громадських аграрних об’єднань підготовлено ряд зауважень (додається)[4].

Просимо їх розглянути та врахувати при підготовці остаточного варіанту проекту постанови КМУ, оскільки вони матимуть суттєвий вплив на механізм отримання бюджетних дотацій для розвитку сільгосптоваровиробників.

Також звертаємо увагу на те, що вказаний проект підготовлено без врахування вимог ПКУ та Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», оскільки в обох Порядках передбачено, що розрахунок бюджетної дотації повинен здійснюватися пропорційно до сплачених сільгоспвиробниками сум ПДВ за всіма видами діяльності з виробництва сільгосппродукції.

Так, п.2 розділу II проекту Порядку надання ДФС та Державною казначейською службою інформації стосовно бюджетної дотації, яка підлягає перерахуванню отримувачам бюджетної дотації, передбачено внесення до Інформації суми ПДВ, сплаченої за відповідний звітний період отримувачем бюджетної дотації за результатами діяльності за операціями, визначеними ст.161.3 Закону, а п.4 передбачено формулу, за якою має розраховуватись сплачена сума податку за результатами операцій за видами діяльності, визначеними п.161.3 ст.161 Закону за відповідний звітний податковий період.

Це призводить до того, що сільгоспвиробники, які здійснюють дотаційні види діяльності поряд з виробництвом, наприклад, недотаційної рослинницької продукції, а такі виробники складають більшість, фактично будуть позбавлені можливості отримати дотацію зимою і весною 2017 р.

Так, однією з ключових особливостей провадження діяльності в рослинництві є її сезонний характер, що полягає у часовому розриві між вкладенням ресурсів та отриманням доходів від реалізації рослинницької продукції. Так, в першому півріччі обсяг постачання продукції рослинництва є вкрай низьким, але, в той же час, виникає необхідність в закупівлі насіннєвого матеріалу, паливно-мастильних матеріалів, добрив, оплати послуг з обслуговування техніки.

Внаслідок цього у сільгосптоваровиробника виникне податковий кредит, проте не виникатиме податкових зобов'язань через відсутність постачання протягом тривалого періоду, вирощеної за допомогою придбаних товарів/основних фондів, продукції рослинництва.

Як вже було зазначено вище, переважна більшість сільгосптоваровиробників здійснює діяльність одночасно як у галузі тваринництва, так і у галузі рослинництва. Тобто зобов'язання, отримані від продажу тваринницької продукції у першому півріччі будуть зменшуватися на весь отриманий ним «рослинницький» податковий кредит, в тому числі й при закупівлі насіння, паливно-мастильних матеріалів, засобів захисту рослин тощо, які використовувалися в рослинництві. Таким чином, відповідний сільгосптоваровиробник буде позбавлений права на отримання бюджетної дотації, оскільки об'єм зобов'язань від тваринництва в більшості випадків буде меншим сукупного податкового кредиту, отриманого під час виробництва всіх видів аграрної продукції.

В особливо тяжкому становищі опиняться малі та середні господарства, які найчастіше не мають власних елеваторних потужностей і відчувають гостру нестачу обігових коштів, що змушує їх продавати урожай відразу після його збирання, в той час як великі підприємства мають можливість реалізовувати відповідну продукцію протягом всього року, таким чином згладжуючи піки із сплати ПДВ і, відповідно, маючи можливість отримувати дотацію відповідно до затвердженого Порядку протягом всього року.

Також зазначаємо, що критиковані норми проекту Порядку суперечать положенням чинного законодавства, яке не містить норм про встановлення розміру дотації пропорційно сплаченому ПДВ.

Так, відповідно до вимог п.20 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» розподіл бюджетної дотації для розвитку сільгосптоваровиробників та стимулювання виробництва сільгосппродукції здійснюється з урахуванням такого критерію: пропорційно сумі вартості реалізованої сільгосптоваровиробником сільгосподарської продукції.

В свою чергу, відповідно до вимог п.51 Перехідних положень ПКУ, з 1 січня 2017 року до 1 січня 2022 року платники - сільгосптоваровиробники, внесені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації відповідно до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», у порядку та строки, встановлені цим Кодексом, подають податкову декларацію з ПДВ з додатком, у якому зазначають розрахунок податкових зобов’язань позитивної різниці між сумою податкових зобов’язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду з цього податку за результатами діяльності за операціями, визначеними ст.161 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», протягом звітного (податкового) періоду, а також розрахунок питомої ваги вартості сільгосптоварів, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів (місяців).

Таким чином, навіть за умови погодження, що вказані норми є суперечливими, база для розрахунку розміру дотації може бути пропорційною або сумі виручки від реалізації сільгосппродукції, або різниці між податковими зобов'язаннями і податковим кредитом за дотаційними видами діяльності, але не сумі сплаченого ПДВ за всіма видами діяльності

Отже, прив’язка розрахунку суми бюджетної дотації до сплаченої суми ПДВ є безпідставною, звужує права сільгоспвиробників та суперечить вищенаведеним нормам законодавства.

Крім того, 28 лютого 2017 року[5] набрав чинності наказ МФУ від 23.02.2017 р. № 276, зареєстрований в Мінюсті України 28.02.2017 р. за № 269/30137, яким затверджено додаток 9 до податкової декларації з ПДВ «Розрахунок податкових зобов'язань за операціями, визначеними в статті 161 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», та питомої ваги вартості сільгосптоварів» (ДС9), а також зміни до Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом МФУ від 28.01.2016 р. № 21, зареєстрованим в Мінюсті України 29.01.2016 р. за № 159/28289.

Цими документами передбачено відображення отримувачем бюджетної дотації у додатку до декларації з ПДВ саме розрахунку податкових зобов'язань позитивної різниці між сумою податкових зобов'язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду з ПДВ за результатами діяльності за операціями, визначеними ст.161 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», протягом звітного (податкового) періоду.

Враховуючи вище викладене, вважаємо за необхідне передбачити виплату бюджетної дотації пропорційно до суми ПДВ за визначеними видами діяльності, відображеної товаровиробниками у додатку до податкової декларації з ПДВ, передбаченого п.51 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ або, в іншому випадку, до суми вартості реалізованої сільгосптоваровиробником сільгосппродукції.

Тому звертаємось з проханням доручити відповідним посадовим особам доопрацювати проект постанови із залученням представників провідних громадських організацій сільгоспвиробників та забезпечити безумовне дотримання вимог ПКУ та Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України».

 


[1] Лист також підписано керівниками Асоціації Виробників Молока, Асоціації «Свинарі України», НАЦУ «УКРЦУКОР» та інших (прим. ред.).

[2] Направлено на адресу Міністра фінансів України (прим. ред.).

[3] Див. також: Деркач Т. ПДВ для сільгосппідприємств: коли діятимуть нові правила? // Бухгалтерія. – 2017. – № 11. – С.12–14 (прим. ред.).

[4] Лист супроводжується додатками, які не публікуються (прим. ред.).

[5] Правильніше сказати з 1 березня 2017 року (прим. ред.).