ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Наказ від 16.11.2016 р. № 139

Про затвердження форм протоколів з опечатування та зняття наклеєного під час опечатування аркуша паперу з кас, касових приміщень, складів та архівів в установах, де проводиться ревізія

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

07 грудня 2016 р. за № 1585/29715

 

Відповідно до пункту 9 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року № 43,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму протоколу опечатування кас, касових приміщень, складів та архівів;

форму протоколу зняття наклеєного під час опечатування аркуша паперу з кас, касових приміщень, складів та архівів.

2. Департаменту стратегічного планування, звітності та методологічної роботи Державної аудиторської служби України в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Сектору взаємодії зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю Державної аудиторської служби України у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Державної аудиторської служби України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Голова

 

Л. В. Гаврилова

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної аудиторської служби України

16 листопада 2016 року № 139

 

 

ПРОТОКОЛ

опечатування кас, касових приміщень, складів та архівів

від "___" _____________ 20__ р. № ________

 

_____________________________________________________________________________________

                                  (назва населеного пункту, де знаходиться об'єкт опечатування підконтрольної установи)

Мною, ______________________________________________________________________________

                                                 (посада, прізвище та ініціали особи, яка проводить опечатування)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________,

у присутності _________________________________________________________________________

                                                                  (посада, прізвище та ініціали представника підконтрольної установи)

_____________________________________________________________________________________

та понятих ___________________________________________________________________________

                                                                                                    (прізвища та ініціали)

_____________________________________________________________________________________

під час ревізії _________________________________________________________________________

                                                                                        (підстава (пункт плану, рішення суду))

_____________________________________________________________________________________

проведено опечатування (наклеєно аркуш паперу з печаткою)

_____________________________________________________________________________________

                                                                       (об'єкти, на яких проводиться опечатування)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

                                                                             (дата та час здійснення опечатування)

За цілість наклеєного під час опечатування аркуша паперу відповідає

_____________________________________________________________________________________

                                            (прізвище та ініціали керівника підконтрольної установи (його заступника))

_____________________________________________________________________________________

Цей протокол складено у двох примірниках.

 

________________________________________

(посада особи органу

Державної аудиторської служби України, яка

проводила опечатування)

 

_______________

(підпис)

 

______________________

(прізвище та ініціали)

 

________________________________________

(посада представника підконтрольної установи)

 

_______________

(підпис)

 

______________________

(прізвище та ініціали)

 

 

 

_______________

(підпис понятого)

 

______________________

(прізвище та ініціали)

 

 

 

_______________

(підпис понятого)

 

______________________

(прізвище та ініціали)

 

Один примірник цього протоколу надіслано керівнику підконтрольної установи рекомендованим листом з повідомленням про вручення від "__" ___________ 20__ р. № ____________.

 

 

 

 

Директор Департаменту

стратегічного планування,

звітності та методологічної роботи

 

І. Р. Волянський

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної аудиторської служби України

16 листопада 2016 року № 139

 

 

ПРОТОКОЛ

зняття наклеєного під час опечатування аркуша паперу з кас, касових приміщень, складів та архівів

від "___" _____________ 20__ р. № ________

 

_____________________________________________________________________________________

                                                  (назва населеного пункту, де знаходиться підконтрольна установа)

Мною, _______________________________________________________________________________

                              (посада, прізвище та ініціали особи, яка проводить зняття наклеєного під час опечатування аркуша

                                                                                                           паперу)

_____________________________________________________________________________________,

у присутності _________________________________________________________________________

                                                     (посада, прізвище та ініціали представника підконтрольної установи)

_____________________________________________________________________________________

та __________________________________________________________________________________

                            (прізвища та ініціали працівників органу Державної аудиторської служби України, які не

                                                                беруть безпосередньої участі у проведенні ревізії)

_____________________________________________________________________________________

під час ревізії _________________________________________________________________________

                                                                              (підстава (пункт плану, рішення суду))

_____________________________________________________________________________________

проведено зняття наклеєного під час опечатування аркуша паперу

_____________________________________________________________________________________

                  (об'єкти, на яких проводиться зняття наклеєного під час опечатування аркуша паперу)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

                           (дата і час зняття наклеєного під час опечатування аркуша паперу)

на підставі

_____________________________________________________________________________________

            (рішення суду щодо спонукання до проведення інвентаризації чи відмови в її проведенні)

_____________________________________________________________________________________

Про дату, час і місце зняття наклеєного під час опечатування аркуша паперу повідомлено керівника підконтрольної установи листом від "__" ___________ 20__ р. № ____________.

Цей протокол складено у двох примірниках

 

_______________________________________

(особа органу Державної аудиторської служби

України, яка проводила зняття наклеєного під час

опечатування аркуша паперу)

 

_______________

(підпис)

 

_____________________

(прізвище та ініціали)

 

_______________________________________

(представник підконтрольної установи)

 

_______________

(підпис)

 

______________________

(прізвище та ініціали)

 

_______________________________________

(працівник органу Державної аудиторської служби

України, який не бере безпосередньої участі у

проведенні ревізії)

 

________________

(підпис)

 

______________________

(прізвище та ініціали)

 

_______________________________________

(працівник органу Державної аудиторської служби

України, який не бере безпосередньої участі у

проведенні ревізії)

 

______________

(підпис)

 

______________________

(прізвище та ініціали)

 

Один примірник цього протоколу надіслано керівнику підконтрольної установи рекомендованим листом з повідомленням про вручення від "__" ___________ 20__ р. № ____________.

 

 

 

 

Директор Департаменту

стратегічного планування,

звітності та методологічної роботи

 

                        І. Р. Волянський