Ексклюзив

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Лист ДФС від 11.02.2016 р. № 2874/6/99-99-19-03-02-15

ПДВ: перерахунок частки використання

Державна фіскальна служба України розглянула лист платника податку щодо порядку відображення в податковій звітності з ПДВ перерахунку частки використання в оподатковуваних операціях необоротних активів, придбаних до 01.07.2015 р. підприємством — виробником лікарських засобів та виробів медичного призначення, та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі — Кодекс), повідомляє.

<…>

Крім того, пунктом 42 підрозділу 2 розділу XX Кодексу встановлено, що у разі якщо придбані та/або виготовлені до 1 липня 2015 року необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково — ні, платник податку здійснює перерахунок частки використання таких необоротних активів у оподатковуваних операціях, розрахованої відповідно до пунктів 199.2 та 199.3 статті 199 цього Кодексу (виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій) за підсумками одного, двох і трьох календарних років, що настають за роком, в якому вони почали використовуватися (введені в експлуатацію).

Отже, перерахунок частки використання необоротних активів, придбаних до 01.07.2015 р., в оподатковуваних та неоподатковуваних операціях здійснюється платниками в порядку, що діяв до дати набрання чинності Законом № 643 (протягом 1, 2, 3 років).

Перерахунок частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях здійснюється в таблиці 3 додатка 7 (Д7) до податкової декларації з ПДВ та не впливає на обрахунок суми податку, на яку платник має право зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних податкові накладні/розрахунки коригування, згідно з формулою, визначеною пунктом 2001.3 статті 2001 Кодексу.

Особливості проведення перерахунку частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях з урахуванням змін, внесених до правил формування податкового кредиту з липня 2015 року, роз’яснено у листі ДФС від 31.12.2015 р. № 48122/7/99-99-19-03-02-17, який надіслано головним управлінням ДФС в областях, м.Києві, Міжрегіональному головному управлінню ДФС — Центральному офісу з обслуговування великих платників для використання в роботі та розміщено на офіційному веб-порталі ДФС у рубриці «Електронне адміністрування ПДВ» за адресою: www.sfs.gov.ua.

Зазначений лист підприємство може використовувати в своїй діяльності.

Водночас, зважаючи на те, що з 1 квітня 2014 року скасовано режим звільнення від оподаткування операцій з постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення та запроваджено оподаткування таких товарів за ставкою 7 відсотків, платник податку — виробник таких лікарських засобів та виробів медичного призначення може включити на підставі бухгалтерської довідки до податкового кредиту виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 Кодексу, суми податку, сплачені (нараховані) у вартості товарів/послуг, необоротних активів, що не були включені до складу податкового кредиту при придбанні або виготовленні таких товарів/послуг, необоротних активів, та/або за якими були визначені податкові зобов’язання відповідно до цього пункту, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи починають використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у тому числі переведення невиробничих необоротних активів до складу виробничих необоротних активів.

Отже, якщо при придбанні/спорудженні основних фондів, що призначені для здійснення операцій з постачання лікарських засобів і медичних виробів, суми податку на додану вартість, сплачені (нараховані) постачальникам таких фондів, не були включені до складу податкового кредиту (придбання здійснювалось для подальшого використання у звільнених від оподаткування податком на додану вартість операціях), то в разі використання таких основних фондів у наступних звітних періодах в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, платник податку може у тому звітному періоді, протягом якого відбулось використання вказаних основних фондів в оподатковуваних операціях, на підставі бухгалтерської довідки включити до складу податкового кредиту суми податку на додану вартість за придбаними/спорудженими основними фондами виходячи з балансової (залишкової) вартості таких основних фондів за наявності належним чином оформлених податкових накладних та документів, що підтверджують сплату податку постачальникам таких основних фондів.

 

Голова                   Р.НАСІРОВ