ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Лист ДФС від 03.10.2016 р. № 21411/6/99-99-15-03-02-15

Відновлення податкового кредиту за старими податковими накладними

Державна фіскальна служба України розглянула лист платника щодо порядку відображення у податковій звітності з ПДВ операцій з включення до складу податкового кредиту сум ПДВ з вартості товарів/послуг, необоротних активів, придбаних до 01.07.2015, які після 01.07.2015 починають використовуватися повністю або частково в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку, та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Відповідно до пункту 36 підрозділу 2 розділу XX ПКУ платник податку може включити на підставі бухгалтерської довідки до податкового кредиту виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 ПКУ, суми податку, сплачені (нараховані) у вартості товарів/послуг, необоротних активів, придбаних до 1 липня 2015 року, що не були включені до складу податкового кредиту до 1 липня 2015 року при придбанні або виготовленні таких товарів/послуг, необоротних активів, та/або з яких до 1 липня 2015 року були визначені податкові зобов'язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ у редакції, що діяла до 31 січня 2015 року, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи починають використовуватися після 1 липня 2015 року повністю або частково в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у тому числі переведення невиробничих необоротних активів до складу виробничих необоротних активів.

З метою застосування цього пункту податковий кредит визначається на дату початку фактичного використання товарів/послуг, необоротних активів, визначену в первинних документах, складених відповідно до Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", зі змінами та доповненнями.

Згідно з підпунктом 1 пункту 4 розділу V Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289, до розділу II "Податковий кредит" (рядки 10 та 11 декларації) включаються обсяги придбання (виготовлення, будівництва, спорудження, створення) з податком на додану вартість (рядки 10.1 та 10.2) або без податку на додану вартість (рядок 10.3) товарів/послуг, необоротних активів на митній території України, ввезених на митну територію України товарів, необоротних активів (рядки 11.1 та 11.2), отриманих на митній території України від нерезидента послуг (рядок 11.4).

Таким чином, у податковій декларації з податку на додану вартість (далі - декларація) дані бухгалтерської довідки по вищевказаних операціях відображаються відповідно у рядках 10.1, 10.2 та 11.1, 11.2.

При заповненні рядків 10.1 та/або 10.2 подається додаток 5 до декларації (далі - додаток 5).

У таблиці 2 "Операції з придбання з податком на додану вартість, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою та ставкою 7 %" розділу II "Податковий кредит" додатка 5 зазначаються дані такої бухгалтерської довідки:

у графі 2 "Постачальник (індивідуальний податковий номер)" зазначається індивідуальний податковий номер платника податку;

у графі 3 "Податкова накладна, інший документ / період складання" - дата складання бухгалтерської довідки;

у графі 5 - фактичний обсяг постачання (без податку на додану вартість);

у графах 6 або 7 - сума ПДВ, обрахована за відповідною ставкою податку (20 % чи 7 %).

 

В. о. заступника Голови                М. В. Продан