НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Лист НБУ від 07.06.2016 р. № 50-0004/48214

Депонована зарплата – на госппотреби

Національний банк України розглянув запити <...> щодо застосування вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. № 637 (далі - Положення) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 р. за № 40/10320 (із змінами).

Відповідно до пункту 2.10 глави 2 Положення підприємства мають право зберігати в своїй касі готівку, одержану в банку для виплат, що належать до фонду оплати праці, понад установлений ліміт каси протягом трьох робочих днів, включаючи день одержання готівки в банку. Суми готівки, що одержані в банку і не використані за призначенням протягом установленого строку, повертаються підприємством до банку не пізніше наступного робочого дня банку або можуть залишатися в його касі (у межах установленого ліміту).

Згідно з пунктом 3.8 глави 3 Положення виплати, пов'язані з оплатою праці, проводяться касиром підприємства або за видатковими касовими ордерами на кожного одержувача чи за видатковими відомостями. А пунктом 3.9 глави 3 Положення визначено порядок дій касира та бухгалтера з сумами готівки, що не були видані та мають бути депоновані й здані до банку. При цьому депоновані суми, що підлягають здаванню до банку, оформляються шляхом складання одного загального видаткового касового ордера.

Слід також зазначити, що відповідно до пункту 2.9 глави 2 Положення готівкова виручка (готівка) підприємств, у тому числі готівка, одержана з банку, використовується ними для забезпечення потреб, що виникають у процесі їх функціонування.

Враховуючи викладене вище, готівкові кошти, отримані підприємством в касі банку на виплати, пов'язані з оплатою праці, і не виплачені працівникам підприємства в установлені строки, мають бути депоновані (у порядку, визначеному пунктом 3.9 глави 3 Положення) та підлягають здаванню до банку або можуть залишатися в касі підприємства (у межах установленого ліміту) та були використані на потреби, що виникають у процесі його функціонування.

 

Заступник Голови                                            Я. Смолій

Національного банку України