ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ

Наказ від 20.11.2017 р. № 1788

Про затвердження річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державної архітектурно-будівельної інспекції України за діяльністю суб'єктів господарювання на 2018 рік

Відповідно до законів України "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", "Про регулювання містобудівної діяльності", постанов Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 256 "Деякі питання ліцензування будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками", від 05.12.2007 № 1396 "Про ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури", від 23.05.2011 № 553 "Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю" з метою забезпечення завдань, покладених на Державну архітектурно-будівельну інспекцію України відповідно до Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.07.2014 № 294, наказую:

1. Затвердити річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державної архітектурно-будівельної інспекції України за діяльністю суб'єктів господарювання на 2018 рік (далі - річний план), що додається (див. окремо в базі).

2. Керівникам територіальних органів - структурних підрозділів апарату Держархбудінспекції забезпечити виконання річного плану відповідно до вимог законодавства.

3. Управлінню ліцензування, обстеження та паспортизації (Кондратенко С. П.), Департаменту державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду (Строкач О. С.) та Управлінню організаційного забезпечення, зв'язків з громадськістю, ЗМІ та інформатизації (Туній О. Г.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Держархбудінспекції у термін, встановлений законодавством.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 Перший заступник Голови
Державної архітектурно-будівельної
інспекції України

В. В. Філончук