ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

Постанова НБУ від 28 листопада 2017 року № 120

Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 16 вересня 2013 року № 365

Відповідно до статей 7, 15, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 3, 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою лібералізації операцій за поточними рахунками фізичних осіб в іноземній валюті на території України Правління Національного банку України постановляє:

1. Пункт 1 постанови Правління Національного банку України від 16 вересня 2013 року № 365 "Про порядок надходження коштів в іноземній валюті на поточні рахунки фізичних осіб в межах України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 вересня 2013 року за № 1592/24124 (зі змінами), після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом дванадцятим такого змісту:

"із зарахування коштів для забезпечення витрат працівника на відрядження за кордон;".

2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Чурія О. Є.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 В. о. Голови

Я. В. Смолій