Календар подання звітності та сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)  в грудні 2017 року

29.11.2017 10:18


Звітність

Зверніть увагу! Дати зазначено з огляду на положення ПКУ та чинне спеціальне законодавство. Проте, зважаючи на фіскальну позицію контролюючих органів щодо цього питання, редакція не рекомендує відкладати подання звітності та сплату належних сум податків, зборів (обов’язкових платежів) на останній день наведеного в таблиці терміну.

4 грудня, понеділок

Останній день подання

 • звіту про товарооборот торгової мережі (форма № 1-торг (місячна)) за листопад 2017 року
 • звіту про обсяг оптового товарообороту (форма № 1-опт (місячна)) за листопад 2017 року

7 грудня, четвер

Останній день подання

 • звіту з праці (форма № 1-ПВ (місячна)) за листопад 2017 року

8 грудня, п’ятниця

Останній день подання

 • звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту (форма № 1-РС) за листопад 2017 року
 • звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма № 2-РС) за листопад 2017 року
 • звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів (форма № 3-РС) за листопад 2017 року
 • звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (форма
  № 1-ОА) за листопад 2017 року
 • звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (форма № 1-ОТ) за листопад 2017 року

15 грудня, п’ятниця

Останній день подання

 • звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) (форма № ЗВР-1) за листопад 2017 року
 • довідки про використані розрахункові книжки за листопад 2017 року
 • заяви про застосування спрощеної системи оподаткування (з метою переходу на спрощену систему оподаткування з I кварталу 2018 року) та розрахунку доходу за попередній календарний рік.

20 грудня, середа

Останній день подання

 • податкової декларації з податку на додану вартість за листопад 2017 року
 • декларації акцизного податку за листопад 2017 року
 • податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за листопад 2017 року
 • податкової декларації з рентної плати за листопад 2017 року
 • розрахунку з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (додаток 41 до декларації) за листопад 2017 року
 • звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (форма № Д4 (місячна)) за листопад 2017 року

Останній день сплати

 • авансового внеску з єдиного податку за грудень 2017 року платниками 1-ї та 2-ї груп
 • єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за листопад 2017 року*

*Якщо заробітну плату та інші види виплат, на суми яких нараховується єдиний внесок, нараховано, але не виплачено. У разі їх виплати єдиний внесок підлягає перерахуванню до бюджету під час такої виплати (пп.7 п.3 р.IV Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Мінфіну від 20.04.2015 р. № 449)

21 грудня, четвер

Останній день подання

 • заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування з I кварталу 2018 року

28 грудня, четвер

Останній день сплати

 • єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами за листопад 2017 року

29 грудня, п’ятниця

Останній день сплати

 • податку на додану вартість за листопад 2017 року
 • акцизного податку за листопад 2017 року
 • рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за листопад 2017 року
 • рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини за листопад 2017 року
 • рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами за листопад 2017 року
 • рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку за листопад 2017 року
 • плати за землю за листопад 2017 року
 • податку на доходи фізичних осіб за листопад 2017 року*
 • військового збору за листопад 2017 року*

*Якщо оподатковуваний дохід нараховано, але не виплачено. У разі його виплати дохід підлягає перерахуванню до бюджету під час такої виплати (пп.168.1.2, 168.1.5 ст.168, п.161 підрозд.10 розд.ХХ ПКУ)

Звітність без встановленої дати подання

Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (форма № 20-ОПП)*

протягом 10 робочих днів після реєстрації, створення, відкриття чи зміни об’єкта оподаткування

*Подається до фіскальних органів за місцезнаходженням об’єкта оподаткування

Інформація про попит на робочу силу (вакансії) (форма № 3-ПН)*

не пізніше 3 робочих днів з дати відкриття вакансії(й)

*За наявності попиту на робочу силу (вакансії)

Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці (форма № 4-ПН)*

не пізніше ніж за 2 місяці до масового вивільнення працівників

*За умовами, передбаченими ст.48 та 50 Закону України від 05.07.2012 р. № 5067-VI «Про зайнятість населення»

Грудень: статистика місяця

Kількість днів:

календарних

31

святкових днів і днів релігійних свят (число місяця, на яке припадає свято)

вихідних

10

неробочих

10

робочих

21

що передують святковим та неробочим (число місяця, в яке скорочується тривалість робочого дня)

Норми робочого часу при:

40-годинному робочому тижні

168,0

36-годинному робочому тижні

151,2

33-годинному робочому тижні

138,6

30-годинному робочому тижні

126

25-годинному робочому тижні

105

24-годинному робочому тижні

100,8

20-годинному робочому тижні

84

18-годинному робочому тижні

75,6