Календар подання звітності та сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) у листопаді 2017 року

01.11.2017 10:27УВАГА! Дати зазначено з огляду на положення ПKУ та чинне спеціальне законодавство. Проте, зважаючи на фіскальну позицію контролюючих органів щодо цього питання, редакція не рекомендує відкладати подання звітності та сплату належних сум податків, зборів (обов’язкових платежів) на останній день наведеного в таблиці терміну.

№ з/п

Найменування податку, збору, обов’язкового платежу

Найменування форми звітності

Термін подання звітності

Дата сплати податку, збору, обов’язкового платежу

1

Податок на прибуток підприємств за III квартал 2017 року (квартальні платники)

Податкова декларація з податку на прибуток підприємств, за три квартали 2017 року

 

9 листопада

 

17 листопада

2

Податок на прибуток нерезидента за III квартал 2017 року (квартальні платники)

Розрахунок податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності, за три квартали 2017 року

3

Податок на прибуток постійного представництва нерезидента за III квартал 2017 року (квартальні платники)

Розрахунок податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7, за три квартали 2017 року

4

Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями (за результатами  щоквартальної фінансово-господарської діяльності) за III квартал 2017 року

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, за три квартали 2017 року

5

Податок на додану вартість за III квартал 2017 року

Податкова декларація з податку на додану вартість

6

Рентні платежі за III квартал 2017 року

Податкова декларація з рентної плати та Розрахунки з рентної плати

 

7

Екологічний податок за III квартал 2017 року

Податкова декларація екологічного податку

8

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне  страхування за жовтень 2017 року

Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (форма № Д4 (місячна))

20 листопада

20 листопада*

*Якщо заробітну плату та інші види виплат, на суми яких нараховується єдиний внесок, нараховано, але не виплачено. У разі їх виплати єдиний внесок підлягає перерахуванню до бюджету під час такої виплати (пп.7 п.3 р.IV Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Мінфіну від 20.04.2015 р. № 449)

9

Податок на додану вартість за жовтень 2017 року

Податкова декларація з податку на додану вартість

20 листопада

30 листопада

10

Акцизний податок за жовтень 2017 року

Декларація акцизного податку

11

Рентні платежі за жовтень 2017 року

Податкова декларації з рентної плати та Розрахунки з рентної плати

12

Плата за землю за жовтень 2017 року

Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)*

20 листопада

30 листопада

*У разі подання місячної податкової декларації

13

Податок на доходи фізичних осіб за жовтень 2017 року

30 листопада*

*Якщо оподатковуваний дохід нараховано, але не виплачено. У разі його виплати дохід підлягає перерахуванню до бюджету під час такої виплати (пп.168.1.2, 168.1.5 ст.168 ПКУ)

14

Військовий збір за жовтень 2017 року

30 листопада*

*Якщо оподатковуваний дохід нараховано, але не виплачено. У разі його виплати дохід підлягає перерахуванню до бюджету під час такої виплати (пп.168.1.2, 168.1.5 ст.168, п.161 підрозд.10 розд.ХХ ПКУ)

Місцеві податки та збори

15

Збір за місця для паркування транспортних засобів за III квартал 2017 року

Податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів за три квартали 2017 року

9 листопада

17 листопада

16

Туристичний збір за III квартал 2017 року

Податкова декларація з туристичного збору

за три квартали 2017 року

17

Єдиний податок за III квартал 2017 року (платники 3 групи)

Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи  нова форма

18

Єдиний податок за листопад 2017 року (платники 1, 2 груп)

20 листопада

Інша звітність

№ з/п

Найменування форми звітності

Термін подання звітності

19

Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту (форма № 1-РС) за жовтень 2017 року

9 листопада

20

Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма № 2-РС) за жовтень 2017 року

21

Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів (форма № 3-РС) за жовтень 2017 року

22

Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (форма № 1-ОА) за жовтень 2017 року

23

Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (форма № 1-ОТ) за жовтень 2017 року

24

Звіт про суми податкових пільг за III квартал 2017 року

25

Декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, за III квартал 2017 року

26

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за III квартал 2017 року (форма № 1ДФ)

27

Фінансова звітність за 9 місяців 2017 року, що подається до ДФС:

– Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма № 1);

– Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма № 2);

– Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) (форма № 3)

або Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) (форма № 3-н);

– Звіт про власний капітал (форма № 4);

– Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5);

– Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» (форма № 6);

– Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (форма № 1-м, форма № 2-м)

28

Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) (форма № ЗВР-1) за жовтень 2017 року

15 листопада

29

Довідка про використані розрахункові книжки за жовтень 2017 року

30

Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (форма № Д7 (місячна))

протягом 5 робочих днів після дати складання актів

31

Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (форма № 20-ОПП)*

протягом 10 робочих днів після реєстрації, створення, відкриття чи зміни об’єкта оподаткування

*Подається до фіскальних органів за місцезнаходженням об’єкта оподаткування

32

Інформація про попит на робочу силу (вакансії) (форма № 3-ПН)*

не пізніше 3 робочих днів з дати відкриття вакансії(й)

*За наявності попиту на робочу силу (вакансії)

33

Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці (форма № 4-ПН)*

не пізніше ніж за 2 місяці до масового вивільнення працівників

*За умовами, передбаченими ст.48 та 50 Закону України від 05.07.2012 р. № 5067-VI «Про зайнятість населення»

Основні форми статистичної та фінансової звітності

№ з/п

Найменування форми звітності

Термін подання звітності

34

Звіт про товарооборот торгової мережі (форма № 1-торг (місячна)) за жовтень 2017 року

3 листопада

35

Звіт про обсяг оптового товарообороту (форма № 1-опт (місячна)) за жовтень 2017 року

36

Звіт з праці (форма № 1-ПВ (місячна)) за жовтень 2017 року

7 листопада

Листопад: статистика місяця

Кількість днів:

 

Норми робочого часу в разі:

календарних

30

 

40-годинного робочого тижня

176,0

святкових днів і днів релігійних свят (число місяця, на яке припадає свято)

-

 

36-годинного робочого тижня

158,4

33-годинного робочого тижня

145,2

вихідних

8

 

30-годинного робочого тижня

132,0

неробочих

8

 

25-годинного робочого тижня

110,0

робочих

22

 

24-годинного робочого тижня

105,6

що передують святковим та неробочим (число місяця, в яке скорочується тривалість робочого дня)

-

 

20-годинного робочого тижня

88,0

 

18-годинного робочого тижня

79,2