Календар подання звітності та сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) у жовтні 2017 року

27.09.2017 11:00


Звітність

УВАГА! Дати зазначено з огляду на положення ПКУ та чинне спеціальне законодавство. Проте, зважаючи на фіскальну позицію контролюючих органів щодо цього питання, редакція не рекомендує відкладати подання звітності та сплату належних сум податків, зборів (обов’язкових платежів) на останній день наведеного в таблиці терміну.

№ з/п

Найменування податку, збору, обов’язкового платежу

Найменування форми звітності

Термін подання звітності

Дата сплати податку, збору, обов’язкового платежу

1

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за III квартал 2017 року

Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску(форма № Д5 (річна))

19 жовтня*

*Сплачують фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування (абзац третій ч.8 ст.9 Закону України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та пп.2 п.6 р.IV Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Мінфіну від 20.04.2015 р. № 449)

2

Щоквартальний авансовий платіж з податку на доходи фізичних осіб

19 жовтня*

*Сплачують фізичні особи – підприємці, крім тих, які обрали спрощену систему оподаткування (пп.177.5.1 ст.177 ПКУ)

3

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за вересень 2017 року

Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (форма № Д4 (місячна))

20 жовтня

20 жовтня*

*Якщо заробітну плату та інші види виплат, на суми яких нараховується єдиний внесок, нараховано, але не виплачено. У разі їх виплати єдиний внесок підлягає перерахуванню до бюджету під час такої виплати (пп.7 п.3 р.IV Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Мінфіну від 20.04.2015 р. № 449)

4

Податок на додану вартість за вересень 2017 року

Податкова декларація з податку на додану вартість

20 жовтня

30 жовтня

 

5

Акцизний податок за вересень 2017 року

Декларація акцизного податку

20 жовтня

6

Плата за землю за вересень 2017 року

Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)

20 жовтня*

*У разі подання щомісячних податкових декларацій

7

Рентні платежі

за вересень 2017 року

Податкові декларації з рентної плати

та Розрахунки з рентної плати

20 жовтня

30 жовтня

8

Податок на доходи фізичних осіб за вересень 2017 року

30 жовтня*

*Якщо оподатковуваний дохід нараховано, але не виплачено. У разі його виплати дохід підлягає перерахуванню до бюджету під час такої виплати (пп.168.1.2, 168.1.5 ст.168 ПКУ)

9

Військовий збір за вересень 2017 року

30 жовтня*

*Якщо оподатковуваний дохід нараховано, але не виплачено. У разі його виплати дохід підлягає перерахуванню до бюджету під час такої виплати (пп.168.1.2, 168.1.5 ст.168, п.161 підрозд.10 розд.ХХ ПКУ)

Місцеві податки та збори

10

Єдиний податок за жовтень 2017 року (платники 1, 2 груп)

20 жовтня

11

Транспортний податок за III квартал 2017 року

Податкова декларація з транспортного податку

27 жовтня

12

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за III квартал 2017 року

Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

27 жовтня

13

Єдиний податок за III квартал 2017 року (платники 4 групи)

Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи

 

30 жовтня

Інша звітність

№ з/п

Найменування форми звітності

Термін подання звітності

14

Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту (форма № 1-РС) за вересень 2017 року

9 жовтня

 

15

Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма № 2-РС) за вересень 2017 року

16

Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів (форма № 3-РС) за вересень 2017 року

17

Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (форма № 1-ОА) за вересень 2017 року

18

Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (форма № 1-ОТ) за вересень 2017 року

19

Звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) (форма № ЗВР-1) за вересень 2017 року

13 жовтня

20

Довідка про використані розрахункові книжки за вересень 2017 року

21

Звіт щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за III квартал 2017 року

20 жовтня

 

22

Звіт по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (форма № Ф4-ФСС з ТВП), за III квартал 2017 року

23

Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів оздоровлення (форма № Ф14-ФСС з ТВП) за III квартал 2017 року

24

Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (форма № Д7 (місячна))

протягом 5 робочих днів після дати складання актів

25

Повідомлення про об"єкти оподаткування або об"єкти, пов"язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (форма № 20-ОПП)*

протягом 10 робочих днів після реєстрації, створення, відкриття чи зміни об"єкта оподаткування

*Подається до органу доходів і зборів за місцезнаходженням об’єкта оподаткування

26

Інформація про попит на робочу силу (вакансії) (форма № 3-ПН)*

не пізніше 3 робочих днів

з дати відкриття вакансії(й)

*За наявності попиту на робочу силу (вакансії)

27

Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці (форма № 4-ПН)*

не пізніше ніж за 2 місяці

до масового вивільнення працівників

*За умовами, передбаченими ст.48 та 50 Закону України від 05.07.2012 р. № 5067-VI «Про зайнятість населення»

Основні форми статистичної та фінансової звітності

№ з/п

Найменування форми звітності

Термін подання звітності

28

Звіт про товарооборот торгової мережі (форма № 1-торг (місячна)) за вересень 2017 року

4 жовтня

29

Звіт про обсяг оптового товарообороту (форма № 1-опт (місячна)) за вересень 2017 року

4 жовтня

30

Звіт з праці (форма № 1-ПВ (місячна)) за вересень 2017 року

6 жовтня

31

Звіт з праці (форма № 1-ПВ (квартальна)) за III квартал 2017 року

6 жовтня

32

Звіт про обсяги реалізованих послуг (форма № 1-послуги (квартальна)) за III квартал 2017 року

25 жовтня

33

Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі (форма № 1-опт (квартальна, річна)) за III квартал 2017 року

25 жовтня

34

Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі (форма № 3-торг (квартальна, річна)) за III квартал 2017 року

25 жовтня

35

Фінансова звітність за III квартал 2017 року: Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма № 1), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма № 2),

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (форма № 1-м, форма № 2-м)

25 жовтня

Жовтень: статистика місяця

Кількість днів:

 

Норми робочого часу в разі:

календарних

31

 

40-годинного робочого тижня

167,0

святкових днів і днів релігійних свят (число місяця, на яке припадає свято)

1 (14)

 

36-годинного робочого тижня

151,2

33-годинного робочого тижня

138,6

вихідних

9

 

30-годинного робочого тижня

126,0

неробочих

10

 

25-годинного робочого тижня

105,0

робочих

21

 

24-годинного робочого тижня

100,8

що передують святковим та неробочим (число місяця, в яке скорочується тривалість робочого дня)

1 (13)

 

20-годинного робочого тижня

84,0

 

18-годинного робочого тижня

75,6