Календар подання звітності та сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) у серпні 2017 року

01.08.2017 10:35


Звітність

УВАГА! Дати зазначено з огляду на положення ПKУ та чинне спеціальне законодавство. Проте, зважаючи на фіскальну позицію контролюючих органів щодо цього питання, редакція не рекомендує відкладати подання звітності та сплату належних сум податків, зборів (обов’язкових платежів) на останній день наведеного в таблиці терміну (прим. ред.).

№ з/п

Найменування податку, збору, обов’язкового платежу

Найменування форми звітності

Термін подання звітності

Дата сплати податку, збору, обов’язкового платежу

1

Податок на прибуток підприємств за II квартал 2017 року (квартальні платники)

Податкова декларація з податку на прибуток підприємств, за півріччя 2017 року нова форма

 

9 серпня

 

18 серпня*

2

Податок на прибуток нерезидента за II квартал 2017 року (квартальні платники)

Розрахунок податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності, за півріччя 2017 року

3

Податок на прибуток постійного представництва нерезидента за II квартал 2017 року (квартальні платники)

Розрахунок податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7,  за півріччя 2017 року

4

Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями (за результатами  щоквартальної фінансово-господарської діяльності), II квартал 2017 року

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями

5

Податок на додану вартість за II квартал 2017 року

Податкова декларація з податку на додану вартість

6

Рентні платежі за II квартал 2017 року

Податкова декларація з рентної плати та Розрахунки з рентної плати

 

7

Екологічний податок за II квартал 2017 року

Податкова декларація екологічного податку

*Відповідно до розпорядження КМУ від 16.11.2016 р. № 850-р рекомендовано робочий день 25 серпня перенести на 19 серпня. Відповідно до рішення НБУ від 07.04.2017 р. № 216-рш робота системи електронних платежів теж переноситься з 25 на 19 серпня. Отже, формально граничним терміном сплати податків є 19 серпня 2017 року. Проте краще не відкладати сплату податків на останній день

8

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне  страхування за липень 2017 року

Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (форма № Д4 (місячна))

21 серпня

21 серпня*

*Якщо заробітну плату та інші види виплат, на суми яких нараховується єдиний внесок, нараховано, але не виплачено. У разі їх виплати єдиний внесок підлягає перерахуванню до бюджету під час такої виплати (пп.7 п.3 р.IV Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Мінфіну від 20.04.2015 р. № 449)

9

Податок на додану вартість за липень 2017 року

Податкова декларація з податку на додану вартість нова форма

21 серпня

30 серпня*

10

Акцизний податок за липень 2017 року

Декларація акцизного податку

11

Рентні платежі за липень 2017 року

Податкова декларація з рентної плати та Розрахунки з рентної плати

*Граничний термін подання звітності з цих податків перенесено на 21 серпня, отже, фактично граничним терміном сплати можна вважати 31 серпня 2017 року. Проте краще не відкладати сплату податків на останній день

12

Плата за землю за липень 2017 року

Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)*

21 серпня

30 серпня

*У разі подання місячної податкової декларації

13

Податок на доходи фізичних осіб за липень 2017 року

30 серпня*

*Якщо оподатковуваний дохід нараховано, але не виплачено. У разі його виплати дохід підлягає перерахуванню до бюджету під час такої виплати (пп.168.1.2, 168.1.5 ст.168 ПКУ)

14

Військовий збір за липень 2017 року

  •  

30 серпня*

*Якщо оподатковуваний дохід нараховано, але не виплачено. У разі його виплати дохід підлягає перерахуванню до бюджету під час такої виплати (пп.168.1.2, 168.1.5 ст.168, п.161 підрозд.10 розд.ХХ ПКУ)

Місцеві податки та збори

15

Збір за місця для паркування транспортних засобів за II квартал 2017 року

Податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів за півріччя 2017 року

9 серпня

18 серпня*

16

Туристичний збір за II квартал 2017 року

Податкова декларація з туристичного збору

за півріччя 2017 року

17

Єдиний податок за II квартал 2017 року (платники 3 групи)

Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи

*Відповідно до розпорядження КМУ від 16.11.2016 р. № 850-р рекомендовано робочий день 25 серпня перенести на 19 серпня. Відповідно до рішення НБУ від 07.04.2017 р. № 216-рш робота системи електронних платежів теж переноситься з 25 на 19 серпня. Отже, формально граничним терміном сплати податків є 19 серпня. Проте краще не відкладати сплату податків на останній день

18

Єдиний податок за серпень 2017 року (платники 1, 2 груп)

18 серпня

Інша звітність

№ з/п

Найменування форми звітності

Термін подання звітності

19

Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту (форма № 1-РС) за липень 2017 року

9 серпня

20

Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма № 2-РС) за липень 2017 року

21

Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів (форма № 3-РС) за липень 2017 року

22

Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (форма № 1-ОА) за липень 2017 року

23

Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (форма № 1-ОТ) за липень 2017 року

24

Звіт про суми податкових пільг за II квартал 2017 року

9 серпня

25

Декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, за II квартал 2017 року

26

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за II квартал 2017 року (форма № 1ДФ)

9 серпня

27

Фінансова звітність за півріччя 2017 року, що подається до ДФС:

– Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма № 1);

– Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма № 2);

– Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) (форма № 3)

або Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) (форма № 3-н);

– Звіт про власний капітал (форма № 4);

– Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5);

– Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» (форма № 6);

– Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (форма № 1-м, форма № 2-м)

28

Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) (форма № ЗВР-1) за липень 2017 року

15 серпня

29

Довідка про використані розрахункові книжки за липень 2017 року

30

Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (форма № Д7 (місячна))

протягом 5 робочих днів після дати складання актів

31

Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (форма № 20-ОПП)*

протягом 10 робочих днів після реєстрації, створення, відкриття чи зміни об’єкта оподаткування

*Подається до фіскальних органів за місцезнаходженням об’єкта оподаткування

32

Інформація про попит на робочу силу (вакансії) (форма № 3-ПН)*

не пізніше 3 робочих днів з дати відкриття вакансії(й)

*За наявності попиту на робочу силу (вакансії)

33

Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці (форма № 4-ПН)*

не пізніше ніж за 2 місяці до масового вивільнення працівників

*За умовами, передбаченими ст.48 та 50 Закону України від 05.07.2012 р. № 5067-VI «Про зайнятість населення»

Основні форми статистичної та фінансової звітності

№ з/п

Найменування форми звітності

Термін подання звітності

34

Звіт про товарооборот торгової мережі (форма № 1-торг (місячна)) за липень 2017 року

4 серпня

35

Звіт про обсяг оптового товарообороту (форма № 1-опт (місячна)) за липень 2017 року

36

Звіт з праці (форма № 1-ПВ (місячна)) за липень 2017 року

7 серпня

Серпень: статистика місяця

Кількість днів:

 

Норми робочого часу в разі:

календарних

31

 

40-годинного робочого тижня

175,0

святкових днів і днів релігійних свят (число місяця, на яке припадає свято)

1

(24)

 

36-годинного робочого тижня

158,4

33-годинного робочого тижня

145,2

вихідних

8

 

30-годинного робочого тижня

132,0

неробочих

9

 

25-годинного робочого тижня

110,0

робочих

22

 

24-годинного робочого тижня

105,6

що передують святковим та неробочим (число місяця, в яке скорочується тривалість робочого дня)

1 (23)

 

20-годинного робочого тижня

88,0

 

18-годинного робочого тижня

79,2