Календар подання звітності та сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) у червні 2017 року

31.05.2017 10:21


Звітність

УВАГА!  Дати зазначено з огляду на положення ПКУ та чинне спеціальне законодавство. Проте, зважаючи на фіскальну позицію контролюючих органів щодо цього питання, редакція не рекомендує відкладати подання звітності та сплату належних сум податків, зборів (обов’язкових платежів) на останній день наведеного в таблиці терміну.

№ з/п

Найменування податку, збору, обов’язкового платежу

Найменування форми звітності

Термін подання звітності

Дата сплати податку, збору, обов’язкового платежу

1

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за травень 2017 року

Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (форма № Д4 (місячна)) за травень 2017 року

20 червня

20 червня*

*Якщо заробітну плату та інші види виплат, на суми яких нараховується єдиний внесок, нараховано, але не виплачено. У разі їх виплати єдиний внесок підлягає перерахуванню до бюджету під час такої виплати (пп.7 п.3 р.IV Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Мінфіну від 20.04.2015 р. № 449)

2

Податок на додану вартість за травень 2017 року

Податкова декларація з податку на додану вартість

20 червня

30 червня

3

Акцизний податок за травень 2017 року

Декларація акцизного податку

4

Рентні платежі за травень 2017 року

Податкова декларація з рентної плати та Розрахунки з рентної плати

5

Плата за землю за травень 2017 року

Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)*

*У разі подання щомісячних податкових декларацій

6

Податок на доходи фізичних осіб за травень 2017 року

30 червня*

*Якщо оподатковуваний дохід нараховано, але не виплачено. У разі його виплати дохід підлягає перерахуванню до бюджету під час такої виплати (пп.168.1.2, 168.1.5 ст.168 ПКУ)

7

Військовий збір за травень 2017 року

30 червня*

*Якщо оподатковуваний дохід нараховано, але не виплачено. У разі його виплати дохід підлягає перерахуванню до бюджету під час такої виплати (пп.168.1.2, 168.1.5 ст.168, п.161 підрозд.10 розд.ХХ ПКУ)

Місцеві податки та збори

8

Єдиний податок за червень 2017 року (платники 1, 2 груп)

20 червня

Інша звітність

№ з/п

Найменування форми звітності

Термін подання звітності

9

Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту (форма № 1-РС) за травень 2017 року

9 червня

10

Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма № 2-РС) за травень 2017 року

11

Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів (форма № 3-РС) за травень 2017 року

12

Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (форма № 1-ОА) за травень 2017 року

13

Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (форма № 1-ОТ) за травень 2017 року

14

Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) (форма № ЗВР-1) за травень 2017 року

15 червня

15

Довідка про використані розрахункові книжки за травень 2017 року

16

Заява про застосування спрощеної системи оподаткування з ІІІ кварталу 2017 року

15 червня

17

Розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування

15 червня

18

Заява про відмову від спрощеної системи оподаткування з IIІ кварталу 2017 року

20 червня

19

Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (форма № Д7 (місячна))

протягом 5 робочих днів після дати складання актів

20

Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (форма № 20-ОПП)*

протягом 10 робочих днів після реєстрації, створення, відкриття чи зміни об’єкта оподаткування

*Подається до фіскальних органів за місцезнаходженням об’єкта оподаткування

21

Інформація про попит на робочу силу (вакансії) (форма № 3-ПН)*

не пізніше 3 робочих днів з дати відкриття вакансії(й)

*За наявності попиту на робочу силу (вакансії)

22

Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці (форма № 4-ПН)*

не пізніше ніж за 2 місяці до масового вивільнення працівників

*За умовами, передбаченими ст.48 та 50 Закону України від 05.07.2012 р. № 5067-VI «Про зайнятість населення»

Основні форми статистичної та фінансової звітності

№ з/п

Найменування форми звітності

Термін подання звітності

23

Звіт про товарооборот торгової мережі (форма № 1-торг (місячна)) за травень 2017 року

2 червня

24

Звіт про обсяг оптового товарообороту (форма № 1-опт (місячна)) за травень 2017 року

2 червня

25

Звіт з праці (форма № 1-ПВ (місячна)) за травень 2017 року

7 червня

Червень: статистика місяця

Кількість днів:

 

Норми робочого часу в разі:

календарних

30

 

40-годинного робочого тижня

159,0

святкових днів і днів релігійних свят (число місяця, на яке припадає свято)

2 (4, 28)

 

36-годинного робочого тижня

144,0

33-годинного робочого тижня

132,0

вихідних

8

 

30-годинного робочого тижня

120,0

неробочих

10

 

25-годинного робочого тижня

100,0

робочих

20

 

24-годинного робочого тижня

96,0

що передують святковим та неробочим (число місяця, в яке скорочується тривалість робочого дня)

1 (27)

 

20-годинного робочого тижня

80,0

 

18-годинного робочого тижня

72,0