Кабмін вніс зміни до порядку електронного адміністрування ПДВ для підприємств ЖКГ

14.11.2016 19:33


Податок на додану вартістьПодаткові накладніЖитлово-комунальне господарство

Урядовий портал оприлюднив власну постанову від 09.11.2016 р. № 788 "Про внесення змін до пункту 9 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість", якою планується врегулювати питання щодо врахування в СЕА ПДВ сум податку, на які підприємства, що надають комунальні послуги, зменшили заборгованість з податку, в рамках проведення розрахунків з погашення за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення тощо, що постачалися населенню.

Прийняте рішення забезпечить можливість зазначеним підприємствам виписувати податкові накладні на відповідні суми без відволікання обігових коштів на поповнення електронного рахунка у такій системі для можливості провадження господарської діяльності.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України 
від 9 листопада 2016 р. № 788

ЗМІНИ,
 що вносяться до пункту 9 Порядку електронного 
адміністрування податку на додану вартість

Абзаци сьомий — десятий замінити абзацами такого змісту:

“Інформація про проведення таких розрахунків з податку подається Казначейством до ДФС у розрізі платників податку не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дати проведення таких розрахунків відповідно до порядку взаємодії органів ДФС та органів Казначейства в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями.

На підставі отриманої від Казначейства інформації ДФС зменшує суми залишку узгоджених податкових зобов’язань з податку платника, не сплачених до бюджету, cтрок сплати яких настав, що виникли на підставі податкових декларацій з податку (поданих контролюючому органу починаючи з податкової звітності за липень 2015 р. — для платників податку, що застосовують місячний звітний період, за III квартал 2015 р. — для платників податку, що застосовують квартальний звітний період), які обліковуються в ДФС. ДФС не пізніше ніж через десять робочих днів з дати отримання такої інформації від Казначейства збільшує суму поповнення електронного рахунка платника податку на суму зменшення зазначеного залишку, формує та надсилає Казначейству коригуючі реєстри на суму наявного залишку узгоджених податкових зобов’язань, не сплачених до бюджету, строк сплати яких настав, що обліковується Казначейством до виконання в повному обсязі. При цьому зазначені коригуючі реєстри формуються ДФС в межах суми такого збільшення у міру виникнення зазначеного залишку в розрізі окремих документів, за якими обліковується такий залишок.

У день отримання коригуючих реєстрів Казначейство на підставі таких реєстрів зменшує суму наявного залишку узгоджених податкових зобов’язань, не сплачених до бюджету, строк сплати яких настав, що обліковується Казначейством до виконання в повному обсязі, про що повідомляє ДФС;”.

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий — двадцять шостий вважати відповідно абзацами десятим — двадцять п’ятим.