Бухгалтерський календар на листопад 2016 року

02.11.2016 11:36


Звітність

КАЛЕНДАР подання звітності та сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) у листопаді 2016 року

Зверніть увагу! Дати зазначено з огляду на положення ПКУ та чинне спеціальне законодавство. Проте, зважаючи на фіскальну позицію контролюючих органів щодо цього питання, редакція не рекомендує відкладати подання звітності та сплату належних сум податків, зборів (обов’язкових платежів) на останній день наведеного в таблиці терміну (прим. ред.).

№ з/п

Найменування податку, збору, обов’язкового платежу

Найменування форми звітності

Термін подання звітності

Дата сплати податку, збору, обов’язкового платежу

1

Податок на прибуток підприємств за ІІІ квартал 2016 року

Податкова декларація з податку на прибуток підприємств нова форма

9 листопада*

18 листопада

2

Податок на прибуток нерезидента за ІІІ квартал 2016 року

Розрахунок податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності

3

Податок на прибуток постійного представництва нерезидента за ІІІ квартал 2016 року

Розрахунок податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7

*Подають платники податку на прибуток за підсумками звітного (податкового) кварталу. Разом з податковою декларацією платники податку на прибуток подають також фінансову звітність за ІIІ квартал 2016 року: Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма № 1), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма № 2)

4

Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, за ІІІ квартал 2016 року

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями

9 листопада

18 листопада

5

Податок на додану вартість за ІІІ квартал 2016 року

Податкова декларація з податку на додану вартість

9 листопада

18 листопада

Заява про вибір квартального (звітного) податкового періоду

6

Екологічний податок за ІІІ квартал 2016 року

Податкова декларація екологічного податку

9 листопада

18 листопада

7

Рентна плата за користування надрами за ІІІ квартал 2016 року

Податкова декларація з рентної плати та Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин

9 листопада

18 листопада

Податкова декларація з рентної плати та Розрахунок з рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин

8

Рентна плата за спеціальне використання води за ІІІ квартал 2016 року

Податкова декларація з рентної плати та Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води

9 листопада

18 листопада

Податкова декларація з рентної плати та Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики

9

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів за ІІІ квартал 2016 року

Податкова декларація з рентної плати та Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування

9 листопада

18 листопада

Податкова декларація з рентної плати та Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

10

Податок на додану вартість за жовтень 2016 року

Податкова декларація з податку на додану вартість

21 листопада

30 листопада

11

Акцизний податок за жовтень 2016 року

Декларація акцизного податку

21 листопада

30 листопада

12

Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України за жовтень 2016 року

Податкова декларація з рентної плати та Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України

21 листопада

30 листопада

13

Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів за жовтень 2016 року

Податкова декларація з рентної плати та Розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами

21 листопада

30 листопада

14

Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку за жовтень 2016 року

Податкова декларація з рентної плати та Розрахунок з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України

21 листопада

30 листопада

15

Рентна плата за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини за жовтень 2016 року

Податкова декларація з рентної плати та Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини

21 листопада

30 листопада

16

Плата за землю за жовтень 2016 року

Податкова декларація з плати за землю*

21 листопада

30 листопада

разі подання щомісячних податкових декларацій

17

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за жовтень 2016 року

Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (форма № Д4 (місячна))   нова форма

21 листопада

21 листопада*

*Якщо заробітну плату та інші види виплат, на суми яких нараховується єдиний внесок, нараховано, але не виплачено. У разі їх виплати єдиний внесок підлягає перерахуванню до бюджету під час такої виплати (пп.7 п.3 р.IV Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Мінфіну від 20.04.2015 р. № 449)

18

Військовий збір за жовтень 2016 року

30 листопада*

19

Податок на доходи фізичних осіб за жовтень 2016 року

30 листопада*

*Якщо оподатковуваний дохід нараховано, але не виплачено. У разі його виплати дохід підлягає перерахуванню до бюджету під час такої виплати (пп.168.1.2, 168.1.5 ст.168 ПКУ)

Місцеві податки та збори

20

Збір за місця для паркування транспортних засобів за ІІІ квартал 2016 року

Податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів

9 листопада

18 листопада

21

Туристичний збір за ІІІ квартал 2016 року

Податкова декларація з туристичного збору

9 листопада

18 листопада

22

Єдиний податок за ІІІ квартал 2016 року (платники 3 групи)

Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця

9 листопада

18 листопада

Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи)

23

Єдиний податок за листопад 2016 року (платники 1, 2 груп)

18 листопада

Інша звітність

№ з/п

Найменування форми звітності

Термін подання звітності

24

Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту (форма № 1-РС) за жовтень 2016 року

9 листопада

25

Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма № 2-РС) за жовтень 2016 року

9 листопада

26

Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів (форма № 3-РС) за жовтень 2016 року

9 листопада

27

Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (форма № 1-ОА) за жовтень 2016 року

9 листопада

28

Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (форма № 1-ОТ) за жовтень 2016 року

9 листопада

29

Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі (форма № 1-РА) за жовтень 2016 року

9 листопада

30

Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі (форма № 1-РТ) за жовтень 2016 року

9 листопада

31

Звіт про суми податкових пільг за IIІ квартал 2016 року

9 листопада

32

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) за III квартал 2016 року

9 листопада

33

Декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, за III квартал 2016 року

9 листопада

34

Звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) (форма № ЗВР-1)* за жовтень 2016 року

15 листопада

*Звітність, пов’язана з використанням розрахункових книжок, подається у складі Звіту та Довідки про використані розрахункові книжки (додаток 1)

35

Довідка про використані розрахункові книжки за жовтень 2016 року

15 листопада

36

Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (форма № Д7 (місячна))

протягом 5 робочих днів після дати складання актів

37

Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (форма № 20-ОПП)*

протягом 10 робочих днів після реєстрації, створення, відкриття чи зміни об’єкта оподаткування

*Подається до органів доходів і зборів за місцезнаходженням об’єкта оподаткування

38

Інформація про попит на робочу силу (вакансії) (форма № 3-ПН)*

не пізніше 10 робочих днів з дати відкриття вакансії(й)

*За наявності попиту на робочу силу (вакансії)

39

Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці (форма № 4-ПН)*

не пізніше ніж за 2 місяці до масового вивільнення працівників

*За умовами, передбаченими ст.48 та 50 Закону України від 05.07.2012 р. № 5067-VI «Про зайнятість населення»

Основні форми статистичної та фінансової звітності

№ з/п

Найменування форми звітності

Термін подання звітності

40

Звіт про товарооборот торгової мережі (форма № 1-торг (місячна)) за жовтень 2016 року

2 листопада

41

Звіт про обсяг оптового товарообороту (форма № 1-опт (місячна)) за жовтень 2016 року

4 листопада

42

Звіт з праці (форма № 1-ПВ (місячна)) за жовтень 2016 року

7 листопада

43

Фінансова звітність за ІІІ квартал 2016 року: Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма № 1), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма № 2), Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (форма № 1-м, форма № 2-м)

9 листопада*

*Подається платниками податку на прибуток (крім суб’єктів малого підприємництва) до органу ДФС у порядку, передбаченому ПКУ для подання податкової декларації, одночасно з такою декларацією (п.46.2 ст.46 ПКУ)

 

Листопад: статистика місяця

Кількість днів:

 

Норми робочого часу в разі:

календарних

30

 

40-годинного робочого тижня

176,0

святкових днів і днів релігійних свят (число місяця, на яке припадає свято)

 

36-годинного робочого тижня

158,4

33-годинного робочого тижня

145,2

вихідних

8

 

30-годинного робочого тижня

132,0

неробочих

8

 

25-годинного робочого тижня

110,0

робочих

22

 

24-годинного робочого тижня

105,6

що передують святковим та неробочим (число місяця, в яке скорочується тривалість робочого дня)

 

20-годинного робочого тижня

88,0

 

18-годинного робочого тижня

79,2