Календар подання звітності та сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) у липні 2017 року

23.06.2017 15:18Редакція газети

УВАГА! Дати зазначено з огляду на положення ПКУ та чинне спеціальне законодавство. Проте, зважаючи на фіскальну позицію контролюючих органів щодо цього питання, редакція не рекомендує відкладати подання звітності та сплату належних сум податків, зборів (обов’язкових платежів) на останній день наведеного в таблиці терміну.

№ з/п

Найменування податку, збору, обов’язкового платежу

Найменування форми звітності

Термін подання звітності

Дата сплати податку, збору, обов’язкового платежу

1

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за II квартал 2017 року

Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску

(форма № Д5 (річна))

19 липня*

*Сплачують фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування (абзац третій ч.8 ст.9 Закону України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та пп.2 п.6 р.IV Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Мінфіну від 20.04.2015 р. № 449)

2

Щоквартальний авансовий платіж з податку на доходи фізичних осіб

19 липня*

*Сплачують фізичні особи – підприємці, крім тих, які обрали спрощену систему оподаткування (пп.177.5.1 ст.177 ПКУ)

3

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за червень 2017 року

Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів

(форма № Д4 (місячна))

за червень 2017 року

20 липня

20 липня*

*Якщо заробітну плату та інші види виплат, на суми яких нараховується єдиний внесок, нараховано, але не виплачено. У разі їх виплати єдиний внесок підлягає перерахуванню до бюджету під час такої виплати (пп.7 п.3 р.IV Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Мінфіну від 20.04.2015 р. № 449)

4

Податок на додану вартість за червень 2017 року

Податкова декларація з податку на додану вартість

20 липня

28 липня

5

Акцизний податок за червень 2017 року

Декларація акцизного податку

6

Рентні платежі за червень 2017 року

Податкові декларації з рентної плати та Розрахунки з рентної плати

7

Плата за землю за червень 2017 року

Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)*

*У разі подання щомісячних податкових декларацій

8

Податок на доходи фізичних осіб за червень 2017 року

28 липня*

*Якщо оподатковуваний дохід нараховано, але не виплачено. У разі його виплати дохід підлягає перерахуванню до бюджету під час такої виплати (пп.168.1.2, 168.1.5 ст.168 ПКУ)

9

Військовий збір за червень 2017 року

  •  

28 липня*

*Якщо оподатковуваний дохід нараховано, але не виплачено. У разі його виплати дохід підлягає перерахуванню до бюджету під час такої виплати (пп.168.1.2, 168.1.5 ст.168, п.161 підрозд.10 розд.ХХ ПКУ)

Місцеві податки та збори

10

Єдиний податок за липень 2017 року (платники 1, 2 груп)

20 липня

11

Транспортний податок за II квартал 2017 року

Податкова декларація з транспортного податку

28 липня

12

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за II квартал 2017 року

Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

28 липня

13

Єдиний податок за II квартал 2017 року (платники 4 групи)

Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи

28 липня

Інша звітність

№ з/п

Найменування форми звітності

Термін подання звітності

14

Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту (форма № 1-РС) за червень 2017 року

7 липня

15

Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма № 2-РС) за червень 2017 року

16

Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів (форма № 3-РС) за червень 2017 року

17

Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (форма № 1-ОА) за червень 2017 року

18

Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (форма № 1-ОТ) за червень 2017 року

19

Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) (форма № ЗВР-1) за червень 2017 року

14 липня

20

Довідка про використані розрахункові книжки за червень 2017 року

21

Звіт по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (форма № Ф4-ФСС з ТВП), за II квартал 2017 року

20 липня

22

Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів оздоровлення (форма № Ф14-ФСС з ТВП) за II квартал 2017 року

23

Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (форма № Д7 (місячна))

протягом 5 робочих днів після дати складання актів

24

Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (форма № 20-ОПП)*

протягом 10 робочих днів після реєстрації, створення, відкриття чи зміни об’єкта оподаткування

*Подається до фіскальних органів за місцезнаходженням об’єкта оподаткування

25

Інформація про попит на робочу силу (вакансії) (форма № 3-ПН)*

не пізніше 3 робочих днів з дати відкриття вакансії(й)

*За наявності попиту на робочу силу (вакансії)

26

Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці (форма № 4-ПН)*

не пізніше ніж за 2 місяці до масового вивільнення працівників

*За умовами, передбаченими ст.48 та 50 Закону України від 05.07.2012 р. № 5067-VI «Про зайнятість населення»

Основні форми статистичної та фінансової звітності

№ з/п

Найменування форми звітності

Термін подання звітності

27

Звіт про товарооборот торгової мережі (форма № 1-торг (місячна)) за червень 2017 року

4 липня

28

Звіт про обсяг оптового товарообороту (форма № 1-опт (місячна)) за червень 2017 року

4 липня

29

Звіт з праці (форма № 1-ПВ (місячна)) за червень 2017 року

7 липня

30

Звіт з праці (форма № 1-ПВ) (квартальна) за II квартал 2017 року

7 липня

31

Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі (форма № 1-опт (квартальна, річна)) за II квартал 2017 року

25 липня

32

Звіт про обсяги реалізованих послуг (форма № 1-послуги (квартальна)) за II квартал 2017 року

25 липня

33

Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі (форма № 3-торг (квартальна)) за II квартал 2017 року

25 липня

34

Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами (форма № 1-Б (річна, квартальна)) за II квартал 2017 року

25 липня

35

Фінансова звітність за II квартал 2017 року: Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма № 1), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма № 2), Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (форма № 1-м, форма № 2-м)

25 липня*

*Дата подання до органів статистики

Липень: статистика місяця

Кількість днів:

 

Норми робочого часу в разі:

календарних

31

 

40-годинного робочого тижня

168,0

святкових днів і днів релігійних свят (число місяця, на яке припадає свято)

 

36-годинного робочого тижня

151,2

33-годинного робочого тижня

138,6

вихідних

10

 

30-годинного робочого тижня

126,0

неробочих

10

 

25-годинного робочого тижня

105

робочих

21

 

24-годинного робочого тижня

100,8

що передують святковим та неробочим (число місяця, в яке скорочується тривалість робочого дня)

 

20-годинного робочого тижня

84,0

 

18-годинного робочого тижня

75,6