Календар подання звітності та сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) у березні 2017 року

28.02.2017 11:45Редакція газети

Зверніть увагу! Дати зазначено з огляду на положення ПКУ та чинне спеціальне законодавство. Проте, зважаючи на фіскальну позицію контролюючих органів щодо цього питання, редакція не рекомендує відкладати подання звітності та сплату належних сум податків, зборів (обов’язкових платежів) на останній день наведеного в таблиці терміну

№ з/п

Найменування податку, збору, обов’язкового платежу

Найменування форми звітності

Термін подання звітності

Дата сплати податку, збору, обов’язкового платежу

1

Податок на прибуток підприємств за 2016 рік (річні платники)

Податкова декларація з податку на прибуток підприємств за 2016 рік (річні платники)

1 березня*

10 березня

2

Податок на прибуток нерезидента за 2016 рік (річні платники)

Розрахунок податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності за 2016 рік (річні платники)

3

Податок на прибуток постійного представництва нерезидента за 2016 рік (річні платники)

Розрахунок податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7, за 2016 рік (річні платники)

*Разом з податковою декларацією до ДФС річні платники податку на прибуток подають також фінансову звітність за 2016 рік

4

Військовий збір за лютий 2017 року

30 березня*

5

Податок на доходи фізичних осіб за лютий 2017 року

*Якщо оподатковуваний дохід нараховано, але не виплачено. У разі його виплати податок підлягає перерахуванню до бюджету під час такої виплати (пп.168.1.2, 168.1.5 ст.168 ПКУ). Нагадуємо, що термін сплати військового збору та ПДФО за січень 2017 року2 березня

6

Податок на додану вартість за лютий 2017 року

Податкова декларація з податку на додану вартість

20 березня

30 березня**

7

Акцизний податок за лютий 2017 року

Декларація акцизного податку

8

Рентні платежі за лютий 2017 року

Податкові декларації з рентної плати та Розрахунки з рентної плати

9

Плата за землю за лютий 2017 року

Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)*

* У разі подання щомісячних податкових декларацій.

**Нагадуємо, що термін сплати цих податків за січень 2017 року2 березня

10

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за лютий 2017 року

Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (форма № Д4 (місячна)) за лютий 2017 року

20 березня

20 березня*

*Якщо заробітну плату та інші види виплат, на суми яких нараховується єдиний внесок, нараховано, але не виплачено. У разі їх виплати єдиний внесок підлягає перерахуванню до бюджету під час такої виплати (пп.7 п.3 р.IV Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Мінфіну від 20.04.2015 р. № 449)

Місцеві податки та збори

11

Єдиний податок за березень 2017 року (платники 1, 2 груп)

Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за 2016 рік

(платники 1, 2 груп)

1 березня

20 березня

Інша звітність

№ з/п

Найменування форми звітності

Термін подання звітності

12

Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту (форма № 1-РС) за лютий 2017 року

9 березня

13

Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма № 2-РС) за лютий 2017 року

14

Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів (форма № 3-РС) за лютий 2017 року

15

Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (форма № 1-ОА) за лютий 2017 року

16

Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (форма № 1-ОТ) за лютий 2017 року

17

Фінансова звітність за 2016 рік (річні платники):

– Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма № 1);

– Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма № 2);

– Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) (форма № 3) або Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) (форма № 3-н);

– Звіт про власний капітал (форма № 4);

– Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5);

– Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» (форма № 6);

– Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (форма № 1-м, форма № 2-м)

1 березня*

*Подають платники податку на прибуток, що звітують щороку, до органів ДФС

18

Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) (форма № ЗВР-1) за лютий 2017 року

15 березня

19

Довідка про використані розрахункові книжки за лютий 2017 року

20

Заява про застосування спрощеної системи оподаткування з ІІ кварталу 2017 року

16 березня

21

Розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування

22

Заява про відмову від спрощеної системи оподаткування з II кварталу 2017 року

21 березня

23

Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (форма № Д7 (місячна))

протягом 5 робочих днів після дати складання актів

24

Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (форма № 20-ОПП)*

протягом 10 робочих днів після реєстрації, створення, відкриття чи зміни об’єкта оподаткування

*Подається до фіскальних органів за місцезнаходженням об’єкта оподаткування

25

Інформація про попит на робочу силу (вакансії) (форма № 3-ПН)* нова форма 

не пізніше 10 робочих днів з дати відкриття вакансії(й)

*За наявності попиту на робочу силу (вакансії)

26

Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці (форма № 4-ПН)*

не пізніше ніж за 2 місяці до масового вивільнення працівників

*За умовами, передбаченими ст.48 та 50 Закону України від 05.07.2012 р. № 5067-VI «Про зайнятість населення»

Основні форми статистичної та фінансової звітності

№ з/п

Найменування форми звітності

Термін подання звітності

27

Звіт про товарооборот торгової мережі (форма № 1-торг (місячна)) за лютий 2017 року

2 березня

28

Звіт про обсяг оптового товарообороту (форма № 1-опт (місячна)) за лютий 2017 року

3 березня

29

Звіт з праці (форма № 1-ПВ (місячна)) за лютий 2017 року  нова форма

7 березня

Березень: статистика місяця

Кількість днів:

 

Норми робочого часу в разі:

календарних

31

 

40-годинного робочого тижня

175,0

святкових днів і днів релігійних свят (число місяця, на яке припадає свято)

1 (8)

 

36-годинного робочого тижня

158,4

33-годинного робочого тижня

145,2

вихідних

8

 

30-годинного робочого тижня

132,0

неробочих

9

 

25-годинного робочого тижня

110,0

робочих

22

 

24-годинного робочого тижня

105,6

що передують святковим та неробочим (число місяця, в яке скорочується тривалість робочого дня)

1 (7)

 

20-годинного робочого тижня

88,0

 

18-годинного робочого тижня

79,2